Introduktion till DC-motorer.

2024-01-11

Direktnuvarande motorär en motor som omvandlar likströmsenergi till mekanisk energi. På grund av dess goda hastighetsregleringsprestanda har den använts flitigt i elektriska drivningar. Likströmsmotor enligt excitationsläget är indelad i permanent magnet, separata excitation och självexcitering 3 kategorier, varav självexcitering är uppdelad i parallell excitation, serie excitation och sammansatt excitation 3. När DC-strömförsörjningen tillförs ankaret lindning genom borsten, kan den nedre ledaren av N-polen på ankarytan flyta ström i samma riktning, och ledaren kommer att utsättas för vridmoment moturs enligt vänsterregeln. Ledaren under S-polen på ankarytan flyter också ström i samma riktning, och ledaren kommer även att utsättas för vridmoment moturs enligt vänsterregeln.


På detta sätt kommer hela ankarlindningen, rotorn, att rotera moturs, och den ingående likströmsenergin kommer att omvandlas till den mekaniska energiutgången på rotoraxeln. Består av stator och rotor, stator: bas, magnetisk huvudpol, kommutatorpol, borstanordning, etc. Rotor (armatur): ankarkärna, ankarlindning, kommutator, rotor och fläkt, etc.


Den grundläggande strukturen är uppdelad i två delar: statorn och rotorn. Obs: Förväxla inte kommutatorpolen med kommutatorns stator inklusive: magnetisk huvudpol, ram, kommutatorpol, borstanordning, etc. Rotorer inkluderar: ankarkärna, ankar (shu) lindning, kommutator, axel och fläkt, etc. Rotorn en del av en DC-motor är sammansatt av en ankarkärna, en ankare, en kommutator och andra enheter.


Komponenterna i strukturen beskrivs i detalj nedan.

1. Armaturkärndel: Dess roll är att sätta in ankarlindningen och flödet i änden, för att minska virvelströmsförlusten och hysteresförlusten i ankarkärnan när motorn fungerar.


2. Armaturdel: Rollen är att attackera elektromagnetiskt vridmoment och inducerad elektromotorisk kraft och utföra energiomvandling. Ankarlindningen har många spolar eller glasfiberklädd platt stålkoppartråd eller styrkeemaljerad tråd.


3. Kommutator, även känd som kommutator, i DC-motorn, dess roll är att omvandla strömmen från DC-strömförsörjningen på borsten till kommunikationsströmmen i ankarlindningen, så att den elektromagnetiska vridmomenttendensen är stabil och oförändrad, i DC-generatorn omvandlar den elektromotoriska kraften för ankarlindningens kommunikation till den elektromotoriska DC-kraften på borständens utgång. Kommutatorn består av en cylinder som består av många delar isolerade med glimmer, och varje ände av ankarlindningen är separat ansluten till två kommutatordelar.


Kommutatorns roll i DC-generatorn är att omvandla den alternerande elektriska värmen i ankarlindningen till den elektromotoriska likströmskraften mellan borstarna, det går ström genom lasten, DC-generatorn matar ut elektrisk kraft till lasten, och det finns säkerligen ström genom ankarspolen. Den interagerar med magnetfältet för att attackera det elektromagnetiska vridmomentet, vilket tenderar att vara motsatsen till generatorn, den ursprungliga idén är helt enkelt att undertrycka denna magnetiska vridmomentbegåvade dynamiska ankarförändring. Därför matar generatorn ut elektrisk kraft till lasten och matar ut mekanisk kraft från den ursprungliga idén, vilket fullbordar DC-generatorns roll i att omvandla mekanisk energi till elektrisk energi.We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy